Frøslevlägret landskapskoncept. C.F. Møller

Frøslevlägret landskapskoncept

Landskapskonceptet för Frøslevlägrets museumsområde stärker monumentets historia och integrerar den omgivande naturen; en kombinerad destination för kultur- och naturutflykter.
 Frøslevlägret landskapskoncept. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Aabenraa kommun

Adress

Padborg, DANMARK

Omfattning

70 000 m²

År

2023-2024

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Frøslevlägret belyser historien om krig i Danmark under andra världskriget, då ockupationsmakten använde lägret som fångläger. Vackert beläget nära gränsen till Tyskland, omgivet av den natursköna Frøslev Plantage och längs Hærvejen, ligger Frøslevlägret som ett museumsområde, vilket förmedlar ett ämne i Danmarks historia som står i skarp kontrast till den omgivande naturens idyll.

Frøslevlägrets ursprungliga karaktär präglades av lera och baracker, placerade med en sträng geometri i form av en panoptikon-struktur, som gav fångvaktarna överblick över internerade i lägret. Geometrin som designprincip förblir en central del av landskapskonceptets struktur och förmedlar historien om lägrets funktion som ett fängelse. För att iscensätta den ordnade strukturen har dy- och kullandskapet dragits in mellan barackerna, där den vilda naturens intåg understryker att tiden då lägret fungerade som fängelse har passerat.

Historieberättelse och naturintegration

Vägen som delade lägret mellan tyska och danska – väktare och fångar, fungerar nu som gång- och cykelväg för besökare i både museumsområdet, plantagen och Hærvejen. Vid slutet av gång- och cykelvägen ligger välkomst- och spårcentret och halvvägs längs sträckan ansluter den till det mest centrala utomhuselementet för museumsområdet: Tidens Plats. Tidens Plats inbjuder till vistelse och reflektion, och kan användas för evenemang och minneshögtidligheter. Platsen är utformad med olika beläggningar som illustrerar det leriga terrängen som kännetecknade Frøslevlägret när det var ett fångläger.

Avttryck från nedrivna baracker längs huvudvägen är markerade med kanter i cortenstål och fyllda med klippt gräs. En av de nedrivna barackerna är omgestaltad som ett minnesmärke kallat "Minnet". Här gjuts barackens fotavtryck och inreds med fragment av väggar och sängplatser, som de ursprungligen var organiserade, där namnen på de 12 000 internerade ingraveras. Användningen av cortenstål som genomgående materialval stärker områdets identitet och wayfinding. Den rostiga ytan skapar sammanhang mellan elementen i museumslandskapet och symboliserar att dess tid som fångläger har passerat.

Projektet för Frøslevlägrets museumsområde kombinerar historieberättelse, naturintegration och moderna faciliteter, och respekterar platsens kulturarv och lägrets betydelse för kommande generationer och danskar.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.