Kyrkplatsen i Holstebro. C.F. Møller. Photo: Helene Høyer Mikkelsen

Kyrkplatsen i Holstebro

Den öppna platsen intill Holstebro kyrka och huvudentrén till Holstebros rådhus och bibliotek har renoverats. Syftet har varit att skapa ett enhetligt område som besökarna av stadens viktigaste offentliga funktioner – kyrkan och rådhuset – kan uppleva som både lugnt och överskådligt. En enkelt utformad beläggning av röd och grå granit i olika format ger en rogivande helhetskänsla åt hela området. Trafikförhållandena tydliggörs genom beläggningens utformning och detaljer. Stora rabatter med blommande buskar och perenner samt nya träd bidrar till att bevara platsens gröna karaktär, samtidigt som den har fått ett nytt, modernare och mer stadsmässigt utseende.
 Kyrkplatsen i Holstebro. C.F. Møller. Photo: Helene Høyer Mikkelsen
Fakta

Uppdragsgivare

Holstebro Kommune

Adress

Holstebro, Denmark

Omfattning

7 800 m²

År

2005-2007

Ingenjör

COWI A/S

Landskap

C.F. Møller

Konstnär

Hans Pauli Olsen

Belysningen utgör i sig ett stämningsfullt, rumsskapande element: Kyrkan och kyrktornet, rådhusets långa fasad, skulpturen på torget och alla träden lyses upp med hjälp av uplights i markbeläggningen, vilka ger ett varmt, vitt ljus.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.