SlottsskogsRingen. C.F. Møller

SlottsskogsRingen

Det mångsidiga parkområdet SlottsskogsRingen ger Göteborg en ny social samlingsplats som skapar förutsättningar för en aktiv vardag och sociala evenemang. Denna offentliga plats inspirerar till lek och aktivitet med en stark koppling till natur. Projektet består av två huvudelement – ”Ringen” och ”Aktivitetsbandet”. ”Ringen” är parkens stora multifunktionella evenemangsplats och består av en cirkulär gräsyta med en förhöjd stenlagd scen i mitten omringad av sittplatser. Platsen kan användas för uppvisningar och större evenemang, men bjuder också till spontana möten och aktiviteter. ”Ringen” ligger i mitten av parken och liknar med sin stora öppna yta en glänta mellan de omgivande tätt planterade skogsområdena. Runt ”Ringen” ligger ”Aktivitetsbandet”.
 SlottsskogsRingen. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Göteburg Kommun

Adress

Göteburg, Sverige

Omfattning

95 000 m²

År

2017, tävling

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 2:a pris i arkitekttävling

Medan ”Ringen” har plats för större evenemang, fungerar ”Aktivitetsbandet” som parkens levande vardagsrum. Bandet består av små aktivitetsöar som möjliggör för fysisk utveckling och skapar informella sociala mötesplatser. Till skillnad från ”Ringens” stora öppna yta, erbjuder ”Aktivitetsbandet” en mindre, mer intim skala, med små uppehållshörnor, nya livsmiljöer och små vardagsfunktioner som omger de många olika aktivitetsöarna. Med SlottsskogsRingen förenas nya moderna aktivitetsmiljöer med traditionella fritidsparksfunktioner. Ett nytt parkområde med plats för alla, där rörelse och lek blir en social plattform för möten mellan generationer och olika akvititetsnivåer.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.