Universitetssjukhuset Køge, Landskap. C.F. Møller. Photo: Rådgivergruppen USK

Universitetssjukhuset Køge, Landskap

Med naturen och vattnet som framträdande urbana karaktärsdrag skapas ett nytt klimatanpassat parkområde som aktiverar och knyter samman sjukhuset med landskapet och den omgivande staden.
 Universitetssjukhuset Køge, Landskap. C.F. Møller. Photo: Rådgivergruppen USK
Fakta

Uppdragsgivare

Region Sjælland

Adress

Køge, Denmark

Omfattning

267 000 m²

År

2013-2018

Byggherrerådgivning

Bascon

Ingenjör

Rambøll, Alectia

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med CUBO

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Gehl Architects

Universitetssjukhuset i Køge är en utvidgning av befintliga Køge Sygehus, som därigenom tredubblar sin areal till totalt 177 000 m². Den kompakta nybyggnationen skapar utrymme åt ett hållbart landskap som bygger på en vidare omvandling av de ursprungliga omgivningarna – den karaktäristiska ringformade skog som omger sjukhuset.

Sjukhusbyggnaden kompletteras i projektet med ett nytt anslående slättlandskap. Ett organiskt nätverk av stigförbindelser, klimatanpassade uppehålls- och aktivitetszoner samt varierade och frodiga landskapsrum aktiverar och återskapar det ursprungliga landskapet. Gläntan blir till ett nytt och attraktivt offentligt stads- och landskapsrum i Køge. Ringskogen görs om till en skogsparkering och frigör hela gläntan till rekreativa ändamål. Den breda våtmarken längs kanten av gläntan integrerar naturligt översvämningsskyddet och regnvattenhanteringen (LAR) från hela sjukhusområdet. Våtmarken lyfter med sina sjöar, diken och våtmarker fram vattnets kretslopp som en attraktiv karaktärsskapande biotop med ett rikt djurliv.

Universitetssjukhuset i Køge videreutvecklas från en helande ö i staden till en förebyggande och vitaliserande del av bebyggelsen. Området blir en ny social mötesplats för hälsa, gemenskap och sinnlighet som formar framtidens friskvårdsgemenskap och förvandlar landskapet till ett uterum i vardagen med en enastående hållbar social blandning och en tydlig och positiv profil som främjar hälsan.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.