Vega skola & aktivitetshus - Landskap. C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen

Vega skola & aktivitetshus - Landskap

En skolgård för nya Vega skola & aktivitetshus, med målsättningen att skapa en levande mötesplats för människor i alla åldrar och en miljö som inbjuder till aktivitet och utevistelse.
 Vega skola & aktivitetshus - Landskap. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB

Adress

Stockholm, Sverige

Omfattning

6 900 m²

År

2019-2023

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Konstnär

Knädjup av Molly Haslund och arkitekt Aspasia Balta, placerad på innergården. Linjer i Rörelse av Jakob Ojanen, placerad inomhus i den centrala trappan. Vegasfären av Space Popular (Lara Lesmes & Fredrik Hellberg), placerad i biblioteket.

Skolans och aktivitetshuset utemiljöer har gestaltats med höga ambitioner gällande kvalité och vistelsevärden. Tomtens begränsade storlek i kombination med ett högt elevantal har inneburit att smarta och kompakta lösningar har prioriterats. Skolgårdsmiljön inrymmer många funktioner och kvalitéer med syfte att skapa varierande miljöer som aktiverar barn oavsett ålder och kön. Om byggnadens norra sida, som möter Vega tågstation, har ett inbjudande entrétorg skapats. Torget har en mer urban karaktär och kommunicerar att byggnaden är mer än en skola; ett socialt och kulturellt nav i den nya stadsdelen Vega, som ligger söder om Stockholm.

Aktivitetsöar

Aktivitetsöarna är ett koncept som möjliggör att programmera ytan tätt och samtidigt skapa stråk för rörelse mellan aktivitetsytorna. Öarna har tydliga karaktärer så att barnen kan röra sig från en miljö till en annan. Aktivitetsöarna rymmer olika typer av lekutrustning vilket gör att markmaterialen skiftar från ö till ö. På det sättet kan markytan lätt anpassas till en viss lekutrustning och de krav som en viss aktivitet har.

Avgränsningen av öarna, med kanter, murar och sittmöbler, är viktig för att skapa en hållbar och slitstark anläggning på sikt. Att skapa en gradient från stad till landskap har varit ett centralt gestaltningsgrepp. Gradienten medger en logisk förankring av skolgården i det omgivande stadslandskapet och gör att gränserna mellan skolgård och omgivande miljö mjukas upp. Det bidrar till att skolgården upplevs som större än vad den egentligen är. Efter skoltid är skolgården en del av ett parkstråk genom stadsdelen.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.