Norra passagen. C.F. Møller. Photo: Silas Andersen

Norra passagen

Tunneln för fotgängare och cyklister förbinder Århus universitetscampus och förenar områdets utvidgning arkitektoniskt och funktionellt.
 Norra passagen. C.F. Møller. Photo: Silas Andersen
Fakta

Uppdragsgivare

Aarhus Universitet

Adress

Aarhus

Omfattning

2 700 m², 2 500 m² landskap + 200 m² tunnel

År

2020-2022

Entreprenör

Dan Jord, Poul Pedersen og Buus

Ingenjör

Søren Jensen

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Århus universitet har expanderat till den nya universitetsstaden, som tidigare var Århus kommunala sjukhus, och en rad tunnlar förbinder de två campus som tidigare var åtskilda av den trafikerade vägen Nørrebrogade.

Arkitektoniskt och funktionellt är tunneln en viktig länk som förbinder de två områdena. En blandning av gult och rött tegel i tunnelns böjda väggar skapar en gradvis övergång mellan Århus universitets gula tegelbyggnader i den gröna universitetsparken och de kompakta röda tegelbyggnaderna i det tidigare kommunala sjukhuset. Samtidigt är tunneln en viktig del av infrastrukturen för Århus universitet och förbigår den trafikerade Nørrebrogade med en säker förbindelse för mjuk trafik. Förbindelsen stärker också Århus universitets förbindelser med de omgivande stadsdelarna mot Trøjborg och Katrinebjerg.

Integrerad i omgivningen

Med en enkel gest omsluter de böljande tegelväggarna gång- och cykelvägen som slingrar sig under Nørrebrogade. Murarna av tegel minskar i höjd när tunneln integreras med terrängen i universitetsparken och den nya universitetsstaden, där rutten ansluter till nya och befintliga stigsystem och slingrar sig naturligt in i den kuperade terrängen. Tunneln nås också från universitetsbyn via breda trappor med böjda murstensräcken.

Med ett konsekvent val av material i gult och rött tegel och med en design som smälter in naturligt i universitetsparkens sluttande och slingrande terräng, integreras tunneln och landskapet med områdena på båda sidor om Nørrebrogade och binder samman hela campuset.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.