Batteriet Sixtus. C.F. Møller. Photo: Jens Lindhe

Batteriet Sixtus

Det kulturskyddade Batteri Sixtus är framför allt känt som det salutbatteri som står för saluteringen vid särskilda, officiella tillfällen. Det var också härifrån som kronprins Frederik II i april 1801 på nära håll kunde följa händelserna under skärtorsdagens blodiga slag på Köpenhamns redd. Fästningsanläggningen, längst ute på Holmen, ligger där som en yttersta förpostering i Köpenhamns hamn, och utgör med sina långsträckta, gräsklädda vallar, mäktiga gamla lindar och tillhuggna kvaderstenar en vacker och målerisk syn.
 Batteriet Sixtus. C.F. Møller. Photo: Jens Lindhe
Fakta

Uppdragsgivare

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE), Byggestøttecenter

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

6 500 m²

År

2009-2011

Entreprenör

CG Jensen A/S

Ingenjör

Sloth-Møller Rådgivende Ingeniører

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard og stenkonservator Leif Vogn

Efter ett tilltagande förfall krävdes dock en genomgripande restaurering om anläggningen skulle behålla sina kvaliteter. C.F. Møller har utfört arbetet, och Batteri Sixtus har nu återfått sina rena former, med skarpa linjer och skulpturala vallanläggningar. Projektet har genomförts inom ramen för en arkitektonisk helhetslösning för byggnader och landskap, så att hela anläggningen, med sina vallar, stenbastioner och rader av lindar återfått sin arkitektoniska värdighet i den omgivande hamnmiljön. Anläggningen har dessutom gjorts tillgänglig för alla, med handikappliftar diskret infogade i de gamla kasematterna. Restaureringen har utförts med respekt för anläggningens autenticitet och egenart samt de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena, och alla beslut har fattats efter noggrann genomgång av de historiska källorna i form av foton, beskrivningar och ritningar.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.