Fernbahnhof Hamburg-Altona utomhusområden. C.F. Møller. Photo: Kumulus Agency

Fernbahnhof Hamburg-Altona utomhusområden

Utformning av ett stadsrum som återknyter och gör omgivningen kring den nya tågstationen i Hamburg-Altona grönare.
 Fernbahnhof Hamburg-Altona utomhusområden. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

ProHa Invest, Deutsche Bahn, Freie und Hansestadt Hamburg

Adress

Hamburg, Tyskland

Omfattning

4 800 m²

År

2022-2027

Tävling

1: pris i arkitekttävling. 2022

Byggherrerådgivning

Drost Consult

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1: pris i arkitekttävling. 2022

Uteplatserna och det främre torget vid den nya tågstationen i Hamburg-Altona är en viktig del av kvalitetsstrategin för den storskaliga omvandlingen av stadsdelen, och ger möjlighet att återknyta och stärka stads- och grönområden som tidigare var åtskilda av infrastruktur.

De urbana ytorna ansluter sömlöst till stationens inre passager och skapar synliga adresspunkter för de stora nya anläggningar som utgör stationskomplexet: ett hotelltorn, ett kontorstorn, detaljhandel och gastronomi. Samtidigt blir det främre torget en central punkt i den större områdesförnyelsen, som omfattar ett konserthus, en idrottsstadion, kreativa arbetsplatser och bostäder.

Biologisk mångfald och hantering av dagvatten

Utformningen är främst formad av de intensiva flödena i och runt stationen, i kombination med hållbarhetsfunktioner som en stärkt lokal biologisk mångfald. Samt integrerad dagvattenhantering på och under ytorna och prioritering av cyklister och fotgängare. Täta och varierade trädplanteringar som ger färgklickar som skiftar med årstiderna strukturerar de enkla och kontinuerliga "golven" på torget och innehåller platser för att sitta, gastronomi och lokala evenemang som marknader och konserter. Platsens topografi har gjorts till en fördel genom att kombinera full tillgänglighet med sittande trappor och diskret zonindelning.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.