Hospice Djursland, Landskap. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Hospice Djursland, Landskap

Arkitektens viktigaste uppgift vid byggnationen av ett hospice är att skapa en miljö som ger de bästa förutsättningarna för livskvalitet, självkänsla och en värdig död. Oavsett var i Hospice Djursland man befinner sig, är landskapet närvarande. Intill husets östra sida finns en sinnesträdgård; ett intimt uterum i kontrast till den naturliga vegetationen på tomtens sydsluttning. Sinnesträdgården har anlagts runt en bassäng, som reflekterar trädgården – något som kan ses inifrån den intilliggande möteslokalen. Mot väst är ett orangeri byggt med anslutande terrass placerad kring en spegeldamm.
 Hospice Djursland, Landskap. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Den Selvejende Institution Ejendommen Hospice Djursland

Adress

Rønde, Denmark

Omfattning

2 500 m²

År

2006-2007, 2010-2011

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2006

Entreprenör

CC Contractor

Ingenjör

COWI A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • Civic Trust Award. 2012
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2006

Trädgårdens utformning har styrts av önskan om att såväl rullstolar som sängar ska kunna köras ut i trädgårdsanläggningen, så att alla boende kan få glädje av den. För att underlätta transporten av sängar finns ytbeläggningar i gummiasfalt med mjuka kurvor.

Man har lagt vikt på att så långt möjligt variera utbudet av växter i trädgården, så att den ger ett grönskande intryck från tidig vår till sen höst. För att förbättra de boendes möjligheter att njuta av grönskan har man också anlagt atriumträdgårdar med växter från Medelhavsområdet.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.