Gågatorna i Holstebro. C.F. Møller. Photo: Ole Hein Pedersen

Gågatorna i Holstebro

De äldsta och mest nedslitna delarna av Holstebros gågator renoverades . De fick nya granitbeläggningar och ny belysning, medan raderna av träd tunnades ut och nya inventarier tillkom.
 Gågatorna i Holstebro. C.F. Møller. Photo: Ole Hein Pedersen
Fakta

Uppdragsgivare

Holstebro Kommune

Adress

Holstebro, Denmark

Omfattning

9 000 m2

År

2001-2003; 2010-2011

Ingenjör

COWI

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller

Konstnär

Bjørn Nørgaard

Pris
Pris
  • Holstebro Kommuns Arkitekturpris. 2004

Gatubeläggningen har en design som bygger på fyra meter breda ”mattor” i rosagrå granit med inslag av band i blågrå granit. ”Mattorna” är placerade mitt i gaturummet och avgränsas av grå smågatsten längs husfasaderna. De blågrå bandens placering och varierande bredd understryker gågatornas smala och kurviga sträckning.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.