Fisksätra Idrottsplats. C.F. Møller. Photo: Jelmar Brouwer

Fisksätra Idrottsplats

En trygg och inkluderande park i staden som välkomnar alla oavsett ålder eller kön. Parken fungerar som en aktivitets- och samlingspunkt, som förenar sport, fritid och kopplar staden till vattnet.
 Fisksätra Idrottsplats. C.F. Møller. Photo: Jelmar Brouwer
Fakta

Uppdragsgivare

Nacka kommun

Adress

Fisksätra, Nacka, Sverige

Omfattning

6 000 m²

År

2017-2019

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Black Ljusdesign

I samband med upprustningen av fotbollsplanen i Fisksätra vill Nacka kommun skapa en näridrottsplats – en naturlig träffpunkt som inspirerar till spontan lek och motion. En övergripande vision för området tas fram för att identifiera potentialer och ta vara på områdets kvalitéer. Visionen grundar sig i att förbättra Fisksätras koppling till vattnet genom att utveckla det funktionella idrottsområdet till en sammanhängande parkmark. Genom en tydlig målbild, övergripande regler och strategiska investeringar ska visionen lyfta områdets utsatta karaktär och skapa en tryggare och socialt hållbar plats. Första steget utgör rivningen av en tennisplan som ersätts av en nedsänkt näridrottsplats för basket, volleyboll och minitennis. Som därefter kompletteras med utegym, lekplats och dansbana. Utformningen utgår från en genomtänkt placering och kombination av funktionerna som skapar plats för både utevistelse och idrott. Samt uppmuntrar till rörelse och lek, samtidigt som man skapar en jämställd och trygg plats för alla.

Sammanlänkar staden till vattnet

Gestaltningen utgår från tydliga linjer i form av prefabricerade friser och murar som väver ihop de olika funktionerna till en sammanhängande plats, vilket resulterar i att de enskilda delarna lyfts till en enhetlig parkmiljö. Murarna, som ramar in idrottsplatsen, bidrar till platsens identitet och skapar samtidigt sittplatser och skärmar av funktionerna där det behövs. En tydlig men taktfull färgsättning av markmaterial har valts för att ta in vattnets karaktär. Övrig utrustning utfördes i enklare form såsom galvaniserad stål, och asfalt valdes som markmaterial. Därmed lägger gestaltningen vikt vid strategiska investeringar och håller i övrigt tillbaka genom enklare lösningar och materialval. Parken kompletterades med ett genomtänkt belysningsförslag som lägger stor vikt i att skapa en trygg miljö. Första etappen utfördes 2019 och är förberedd för expansion om kommunen vill fortsätta utvecklingen av parken.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.