Søtorvet. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Søtorvet

Mitt emellan Silkeborg Langsø och Remstrup Å ligger stadsutvecklingsprojektet Sjötorget, som genom ett öppet och aktivt stadslandskap förenar Silkeborgs stadsliv och kulturutbud med stadens vackra natur och det tätt omfamnande sjölandskapet.
 Søtorvet. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

AP Pension

Adress

Silkeborg, Denmark

Omfattning

46 000 m², 29.000 m²/286 boliger, 5000 m² butikker/café och 12.000 m² parkeringhus

År

2016-2024

Entreprenör

NRE Group

Ingenjör

Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Det har varit ett genomgående fokus i projektet att bygga vidare på och förstärka relationen mellan naturen, vattnet, kulturen och staden. De befintliga fysiska förbindelserna i Silkeborg stad utvecklas och förstärks, och det skapas nya relationer mellan områdets attraktioner. Sjötorget iscensätter och berättar därigenom om områdets många kvaliteter. Pappersbruket, Slottsholmen, livet i stadens centrum, Remstrup Å, Langsø och inte minst det kommande Museum Jorn.

Projektet innehåller offentliga funktioner som dagligvarubutik, caféer och övriga butikslokaler, samt ca 280 lägenheter fördelade på åtta punkthus av varierande höjd.

En genomgående, låg basbebyggelse i ett plan skapar en stadsmässig profil i mänsklig skala som förbinder befintliga stigar och vägar i staden, och gör att både mjuka och hårda trafikanter hittar på ett naturligt sätt. Basen innehåller de utåtvända offentliga funktionerna.

Ovanpå basen skapas en stor grön stadspark, som ligger skyddat från trafikljudet från Chr. d. 8:s väg. Stadsparken är ett fridfullt offentligt rum, som med en enastående utsikt över sjölandskapet understryker mötet mellan naturen, vattnet och staden. Stadsparken och stadsrummen förbinds fysiskt, rumsligt och visuellt via stora sitt-trappsystem anlagda i landskapet, som skapar attraktiva uppehålls- och samlingsplatser längs promenaden och vägarna.

Bostäderna byggs i form av varierade punkthus. Punkthusen är noggrant anpassade till den omgivande bebyggelsen för att säkerställa ljus, luft och öppna ytor här och där i området. Lägenheterna har en hög arkitektonisk kvalitet, samtliga med bra dagsljusinsläpp, stora altaner och en extraordinär utsikt över vattnet. Det är stor variation i lägenheternas storlek, vilket säkerställer en bra mix av boende.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder/Landskap/Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.