Gravene Haderslev. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Gravene Haderslev

Torget Gravene ligger i den del av Haderslev som rymmer den äldsta centrala stadskärnan, d.v.s. i närheten av Haderslev Domkirke och Møllestrømmen. Gravene är omgivet av byggnader på två och tre våningar, och domineras av den gamla fontänen mitt på torget.
 Gravene Haderslev. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Adress

Haderslev, Denmark

Omfattning

5 200 m2

År

2004

Ingenjör

Carl Bro

Landskap

C.F. Møller

En genomgripande renovering har förvandlat Gravene från en oskön parkeringsplats till ett klassiskt torg i tidlös design. Fontänen, som är från 1927, utgör fortfarande torgets mittpunkt, vilket understöds av en komposition av klassiska verkningsmedel som en lång, jämn häck och vattenrännor i asymmetriska specialgjutna betongelement. Fontänen framhävs av granitbeläggningens geometriska mönster, som reser sig svagt mot torgets mitt.

I vattenrännan cirkulerar regnvatten med ett behagligt kluckande som kompletterar ljudet av Møllestrømmens större vattenmassor. På kvällen lyses rännan upp av fiberljus. Här finns även bänkar i betong, samt en lätt förhöjd platå som bildar en urban scen. Vägarna längs byggnadens fasader är belagda med smågatsten. Cykelstigarna är belagda med granitplattor och trottoarerna längs fasaderna med klassiska gula klinkers. Gravene har blivit stadens absoluta mittpunkt, och används bland annat till jazzfestivaler, torgdagar och stadsfester.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.