Nobelparken, Aarhus Universitet - Landskap. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Nobelparken, Aarhus Universitet - Landskap

Vitalisering av öppna ytorna i Nobelparken, Aarhus Universitet.
 Nobelparken, Aarhus Universitet - Landskap. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S

Adress

Aarhus

Omfattning

10 000 m²

År

2015-2016

Ingenjör

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfima

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

När universitetet i Aarhus initierade en förbättring av beläggningar och utbyggnad av cykelparkeringsplatserna i Nobelparken uppstod möjligheten att vitalisera de öppna ytorna i stort. Ett enkelt nytt koncept skapar ett nytt centralt utrymme och grönt hjärta, i form av upphöjda planterade bäddar. De inre kanterna aktiveras som långsträckta böjda bänkar, medan de yttre kanterna organiserar utrymmet som naturlig avskärmning. Det södervända ankomstområdet i riktning mot Nørrebrogade, och de mindre yttre utrymmena mellan byggnadskropparna, är också organiserade med nya upphöjningar, som skapar en tydlig hierarki mellan sittplatser, cyklar, fotgängare, bilbanor och parkering.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.