Tuborg Nord - kanalprojektet. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen

Tuborg Nord - kanalprojektet

attnet i Köpenhamn är ett viktigt inslag i stadsbilden, och många av stadens viktigaste platser är förknippade med vatten. Detta gäller även Tuborg Nord – området där Tuborg Bryggerier låg tidigare – och där C.F. Møller står bakom den översiktsplan som beskriver den nya stadsdelen.
 Tuborg Nord - kanalprojektet. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen
Fakta

Uppdragsgivare

Ejendomsinteressentskabet Tuborg Nord B

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

14 000 m2

År

1998-2001

Landskap

C.F. Møller Architects

En betydande del av planen är kanalprojektet, som omfattar behandlingen av områdets kanaler – från vattenstånd och beläggning till husfasader – utformningen av ett centralt torg, en stenträdgård och tre broar.

Torget är centralt för hela stadsdelen Tuborg Nord: Här möter den gamla och den nya stadsdelen vattnet. Torget kännetecknas av en stor granittäckt trappa som går ner till botten av kanalen – en trappa som skapar närhet mellan torget och vattnet.

Stenträdgården är ett upplevelse- och lekrum som skapar ett möte mellan trädgård och vatten. Trädgården är utformad som ett fritt sammansatt stenlandskap som "översvämmas" av kanalvattenflödet, och vattendjupet bestäms av att det vid den lägsta vattennivån alltid finns vatten mellan stenarna.

De tre broarna som binder samman området representerar tre olika funktionella och tekniska lösningar, men förenas av en enkel och tidlös design.

Man har i projektet lagt tonvikt på kanalområdena som offentliga rum och på de omgivande bostädernas kontakt med vattnet – så både staden, stadsdelen och bostäderna får glädje av det vatten som rinner genom staden.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.