Dommerparken Hammel. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Dommerparken Hammel

Omvandlingen av ett tidigare industriområde i Hammel, till ett urbant och aktivitetsskapande område som gynnar hela staden.
 Dommerparken Hammel. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Favrskov Kommune

Adress

Hammel, Denmark

Omfattning

75 ha

År

2017-2021

Byggherrerådgivning

Cowi

Entreprenör

M. Frisch

Ingenjör

WSP

Landskap

C.F. Møller Architects

Med omvandlingen av en tidigare industritomt i Hammels centrum skapas ett urbant och aktivitetsskapande område som gynnar hela staden. Favrskovs kommun ville redan från början att området inte skulle vara en klassisk förortsbebyggelse, och därför har man under hela planeringsprocessen lagt vikt vid att arbeta med typologier som flervåningshus, punkthus och radhus, samt ett antal stadsrum som kan delas av staden. I samband med utvecklingen av Dommerparken har C.F. Møller aktivt arbetat med en enhetlig strategi för stadsrummet på tre nivåer: en för staden Hammel och de omgivande naturområdena, en för de närmaste omgivningarna och en för själva Dommerparken.

Rum för alla åldrar

Arbetet har resulterat i ett nätverk av gator och vägar, men också i en rekreationsväg genom området som förbinder Dommerparken, staden och landskapet. Genomfartsleden består av en rad stads- och grönområden, vart och ett avsett för sin egen målgrupp - barn, ungdomar, medelålders och äldre. Centralt i området är Generationstorget, som kan tas i anspråk för tillfälliga aktiviteter och samla hela staden. Eftersom utvecklingen av området kommer att ske under flera år är det en prioritet att området kan innehålla tillfälliga aktiviteter, vilket är anledningen till att gymnasieskolan har återanvänt ett gammalt kylrum och andra frivilliga har etablerat en BMX-cykelbana.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.