Athletes Village, Plots N13 och N26 podium gardens. C.F. Møller. Photo: Chris Gascoigne

Athletes Village, Plots N13 och N26 podium gardens

Genom utformningen av de upphöjda innergårdarna i Plot N13 och N26 återskapas den diversitet som gått förlorad i en tidigare rik ekologisk miljö, vilket lokalplanen för den olympiska byn kräver.
 Athletes Village, Plots N13 och N26 podium gardens. C.F. Møller. Photo: Chris Gascoigne
Fakta

Uppdragsgivare

ODA (Olympic Delivery Agency), LendLease

Adress

London, UK

Omfattning

7 000 m²

År

2008-2012

Byggherrerådgivning

LendLease

Entreprenör

GallifordTry

Ingenjör

WSP Hoare Lee

Arkitekt

C.F. Møller Architects (N13), dRMM (N26)

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • Civic Trust Awards. 2014

Landskapsarkitekturen utgår från områdets placering i den sydligaste delen av den gamla Epping-skogskilen som sträcker sig mot norr och mot det öppna landskapet. För att tillmötesgå önskemålet om ett landskap med biodiversitet, byggt på däck och omgivet av tät bebyggelse, valde vi fyra primära insatsområden: Varierande, lokalt förankrat växtmaterial, gröna tak, ett minimum av stensatta ytor samt plantering av äldre träd, vilket kan öka vattenupptagningen och skapa en grön miljö som är attraktiv för djurlivet.

Utformningen bygger på en rad lundar, planterade på en serie av små backkrön, vilket förbättrar trädens växtmedium och skapar variation i de begränsade gårdsrummen, så att olika element och stigar försvinner bakom landskapsbackarna och visuellt förstorar gårdsrummens djupkänsla. I lundarna finns olika träd – tall, björk och ek – som skapar rum för rekreation och lek. Användningen av gul marksten binder funktionellt och skulpturalt samman byggnaderna och knyter an till de mindre, privata trädgårdarna i markplan.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.