Re-imagining the Garden City. C.F. Møller. Photo: WyrdTree

Re-imagining the Garden City

Idétävling om en översiktsplan på 45 hektar, baserat på en ny vision för principerna bakom Garden City-rörelsen med fokus på ett hållbart och vårdande lokalsamhälle.
 Re-imagining the Garden City. C.F. Møller. Photo: WyrdTree
Fakta

Uppdragsgivare

Letchworth Garden City Heritage Foundation

Adress

Letchworth Garden City, UK

Omfattning

45 ha, 900 bostäder

År

2019, konkurrence

Byggherrerådgivning

RIBA Competitions

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • WLA Award - Concept Analysis & Planning. 2020
  • World Landscape Architecture 2020 Award of Excellence. 2020
  • Vinnarförslag etapp 1 i internationell tävling, finalist etapp 2. 2019

Letchworth Garden City är den ursprungliga Garden City och bygger på de principer som utvecklades av Ebenezer Howard och fick sin form av arkitekterna Berry Parker & Raymond Unwin.

I den ursprungliga Garden Citys anda hoppas förslaget kunna plantera ett frö för den sociala interaktion som skapar friska och socialt hållbara lokalsamhällen där människor bryr sig om varandra och sin närmiljö.

Landskapet som strategisk medelpunkt

Översiktsplanen bygger på en modern tolkning av ”byn” och utvecklas inifrån och ut – från den minsta bostaden till det mer storskaliga samhället.

Landskapet är en viktig katalysator för översiktsplanen och den har legat till grund för alla strategiska designbeslut. Den nya översiktsplanens ramverk bygger på länkar och synergier mellan produktivitet, prestanda och rekreation som är kopplade till landskapet. Ett lummigt landskap omger översiktsplanen och skyddar från buller och vind samtidigt som känslan av skydd och biologisk mångfald stärks. Den nya parkvägen utnyttjar de befintliga häckarna och förbinder platsen till Letchworth Garden City med olika aktiviteter längs vägen.

Läs mera

Fler projekt | Landskap/Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.