Farsø Centrum. C.F. Møller. Photo: Ole Hein Pedersen

Farsø Centrum

Helhetsplanen omfattar en övergripande vision för bebyggelse, trafik och grönytor i centrum, samt konkreta förslag på ytskikt samt utformning av såväl befintliga som nya stadsrum.
 Farsø Centrum. C.F. Møller. Photo: Ole Hein Pedersen
Fakta

Uppdragsgivare

Farsø Kommune

Adress

Farsø, Denmark

Omfattning

12 000 m2

År

2002-2007

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2002

Ingenjör

COWI A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller

Konstnär

Britta Madsen og Søren Gøttrup

Pris
Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2002

Helhetsplanen har legat till grund för den lokala planeringen, med placering av områden för ny bebyggelse, etablering av nya torg och smågator samt fastställande av trafikförhållandena i centrum. Därefter har helhetsplanen förverkligats genom uppförande av ny bebyggelse och en omfattande förnyelse av offentliga ytor i centrum, inklusive utsmyckning, ny gatubeläggning, plantering, belysning och inventarier.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.