Springfield Park. C.F. Møller. Photo: Mark Hadden

Springfield Park

Springfield Park är ett nytt offentligt parkområde på ett tidigare golfbaneområde i sydvästra London. Området ska innehålla klimatanpassningsåtgärder, sportområden, paviljonger och olika trädgårdsrum som kombinerar välkända London-teman med ny urban natur.
 Springfield Park. C.F. Møller. Photo: Mark Hadden
Fakta

Uppdragsgivare

SWLSG Trust

Adress

London, UK

Omfattning

13 ha

År

2015-

Ingenjör

Arup

Landskap

C.F. Møller Architects

Ytan på 13 hektar frigörs i samband med omvandlingen och ombyggnaden av historiska Springfield Hospital. Projektet omfattar också en masterplan för nya bostadsområden och den nya offentliga parken som ska ligga på delar av det tidigare sjukhusområdet.

Planförslaget går ut på att knyta samman det kommande Springfield Park med både närområdet och ett större sammanhang i form av sydvästra Londons gröna korridorer. Förbindelsen med de omgivande stadskvarteren skapas i brett samförstånd, så att sociala mötesplatser, skapandet av habitat, regnvattenhantering och andra funktionskrav blir del av den lokala infrastrukturen och förankrar parken centralt i närområdet.

Landskapets utformning är tänkt att bilda varierade och multifunktionella områden med kapacitet att hantera 8 500 m³ regnvatten vid skyfall och plats för lek och biologisk mångfald i våtområdena. Dessutom skapas terapiträdgårdar åt patienter och utrymmen för allmän rekreation i blomsterträdgårdarna.

Ett nät av landskapselement som alléer, kullar och stigar inramar en rad rymliga och ekologiskt varierade områden. Dessa är fritt placerade kring en stor öppen plats framför den imponerande viktorianska sjukhusbyggnaden som utgör parkens hjärta. Därmed skapas utrymme för tillfälliga möten, kulturella evenemang och söndagsutflykter vid amfiteatern framför den historiska byggnaden.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.