Copenhagen International School, Landskap. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Copenhagen International School, Landskap

Runt Copenhagen International School breder det ut sig en lekfull nytolkning av skolgården i form av ett backigt landskap som skapar plats för lek och utveckling för alla årskurser på skolan.
 Copenhagen International School, Landskap. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Fakta

Uppdragsgivare

Copenhagen International School

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

14 600 m² landskap

År

2013-2017

Ingenjör

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Vägen fram till skolan går genom det lekfulla landskapet i en bilfri miljö. Landskapet bildar nischer där behoven hos skolans samtliga årskurser tillgodoses, med allt från lekstugor till skejtarmiljöer och bollplaner. Landskapet har planteringar med gräs och buskar som är anpassade efter den salthaltiga miljön som omger skolan. Växterna skapar gröna, sinnliga ramar runt lek- och uppehållsnischerna i landskapet.

Landskapet leder via en bro till skolans ingång på våning ett, där landskapet fortsätter förbi skolans privata terrassdäck och tak.

Mot söder har det anlagts en ny hamnpromenad som ska utgöra ramen för framtida vattenaktiviteter. Promenaden ska både rymma inlärningsmiljö för skolans elever samt aktiviteter för Nordhamns invånare.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.