Haga Palett bostadskvarter, Landskap. C.F. Møller. Photo: Nordr

Haga Palett bostadskvarter, Landskap

Längs med Solnavägen i Stockholm växer Haga Palett fram och skapar nya inbjudande och funktionella gårdsmiljöer. Projektet innefattar tre större innergårdar och en förskolegård, som är indelade i tre etapper.
 Haga Palett bostadskvarter, Landskap. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Credentia AB

Adress

Stockholm, Sverige

Omfattning

9 300 m2

År

2023

Landskap

C.F. Møller Architects

Haga Pallet är ett nytt levande bostadskvarter som ska binda samman innerstaden med Solna, hela vägen till Gamla Råsunda. Visionen är att skapa attraktiva boendemiljöer i en urban stadsmiljö. Längs med Solnavägen utvecklas en bred boulevard med trädplanteringar, butiker och generösa trottoarer. Bostadsgårdarna ligger på bjälklag och speglar funktionella rum som anpassats för en boendemiljö med en naturlig anslutning till den befintliga omgivningen.

Gröna vardagsrum

Gårdarna är utformade för att fungera som inbjudande och gröna vardagsrum för de boende, med fokus på vistelse- och aktivitetsytor samt funktionella lösningar som förråd och cykelparkering. Det finns en samlingsplats med grill, lekyta för mindre barn, utegym, gemensamma terrasser med utsikt över Solnavägen, samt gräsyta för häng, bollspel och picknick

Tomtens höjdskillnader och nära anslutning till befintliga kvarter har ställt krav på tekniska lösningar gällande gestaltning och dagvattenhantering. Gårdarna är placerade en våning upp, och kvarterets bakgård ger en lugn atmosfär och fungerar som ett samlingsrum för de boende. Landskapet skär naturligt in i berget och bildar gröna oaser inramade av bergsskärning.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.