Banebyparken och Banebystien. C.F. Møller. Photo: Silas Smed Andersen

Banebyparken och Banebystien

Banebyparken och Banebystigen skapar ett unikt naturområde i distriktet Banebyen i danska Viborg. Denna satsning förbättrar livskvaliteten i den tätbefolkade staden och bidrar till att definiera Banebyens identitet.
 Banebyparken och Banebystien. C.F. Møller. Photo: Silas Smed Andersen
Fakta

Uppdragsgivare

Viborg Kommune

Adress

Viborg, Denmark

Omfattning

10 000 m²

År

2022-2023

Ingenjör

Viborg Ingeniørerne

Landskap

C.F. Møller Architects

Banebyen i Viborg är en klassisk utvecklingsberättelse, där tidigare industri- och järnvägsområden omvandlas till ett nytt bostadsområde. Banebyparken och Banebystigen formar tillsammans en grön och inkluderande stadsmiljö, som ingår i ett nätverk av vägar som erbjuder olika upplevelser och aktiviteter för människor i alla åldrar. Projektet skapar ett naturområde som förbättrar livskvaliteten i den tätbefolkade staden.

Med en omfattning på cirka 10 000 m2 presenterar Banebyparken en mängd olika upplevelser och platser för avkoppling. Parken fungerar som en centralpunkt för stadsliv och rekreation, som sömlöst integreras med de omgivande vägsystemen. "Mötesplatsen" i parken har en central paviljongstruktur som bjuder in till lekfulla aktiviteter, avkoppling och variationsrik landskapsutformning. Parkens dalgång och sjö erbjuder platser för aktiviteter med fokus på rörelse, sinnliga upplevelser och kontakt med naturen, samtidigt som de fungerar som regnvattenhantering i Banebyen.

Paviljongen har formen av en trappa och inbjuder till olika alternativ för umgänge. Den är en integrerad del av det övergripande narrativet i hela Banebyparken. Genom parken löper "Upplevelserutten", som guidar besökare genom olika aktiviteter och narrativ och appellerar till alla generationer.

Prioritering av oskyddade trafikanter

Banebystigen är en ny genomfartsled som förbinder Banebyen med omgivningen. Huvudsakligen etablerad längs befintliga vägar och stigar, är stigen utformad med fokus på fotgängare och cyklister. Den sträcker sig från Hærvejen till Brovej och vidare till Søndermarksvej via Tulipanvej och Klosterhaven. Stigen kopplar samman viktiga punkter såsom en bro över Banevejen, Midtbyens Gymnasium, Banebypladsen, Alhedestien och underfarten mot Gl. Århusvej. Upplevelserutten ansluter till Banebystigen i Banebyparken och förenar de två vägsystemen. Den gemensamma nämnaren mellan dessa två vägar är det gröna och rekreationsmässiga inslaget som förenar hela området.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.