Edsbergsskolans skolgård. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Edsbergsskolans skolgård

Ny skolgård för Edsbergskolan i Sollentuna kommun med fokus på att öka attraktiviteten och tryggheten i området. Centrala Edsberg har även fått en ny park och aktivitetsområde, som kan användas både under och efter skoltid.
 Edsbergsskolans skolgård. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Sollentuna kommun

Adress

Sollentuna, Sverige

Omfattning

14 500 m2

År

2021-2022

Landskap

C.F. Møller Architects

Som ett led i målet om inga utsatta områden i Sollentuna 2030 har Sollentuna kommun börjat utveckla Edsberg. Mot bakgrund av att skolgården inte mötte elevernas behov av en trygg, jämställd och upplevelserik miljö har skolgården förnyats och rustats upp. Projektet är en viktig satsning i att locka till aktivitet och att erbjuda elever och övriga invånare en inbjudande mötesplats, inte minst för att förstärka tryggheten i området. Den nya skolgården och parken har byggts kring Edsbergsskolan och på ytorna ner mot Danderydsvägen. Edsbergsskolan är en kommunal grundskola för årskurs 7-9 med särskola och har cirka 600 elever.

Brett och varierat innehåll

Skolgården och parken har fått ett starkt och tydligt formkoncept som gör att platsen blivit en identitetsstark miljö i Edsberg som är inbjudande och inkluderande. På skolgården och i parken finns funktioner som kan användas både under och efter skoltid. Programmering har skett med speciell omsorg för jämställdhetsaspekter, där både formella och informella aktivitetsmöjligheter skapats. Formella lagspel som fotboll och basket har fått fantasifulla och kreativa variationer vilket gör det lättare att prova på och leka i mindre grupper. Det har även skapats olika typer av mötesplatser, både lugnare platser, så kallade lounger och platser för samvaro och möten. Särskolan har fått en egen avgränsad utemiljö.

Skolgården har fått tydligare avgränsningar och entréer mot angränsande områden, som till exempel mot Edsbergs torg. Dessutom har det anlagts ett tydligt gångstråk mellan Edsbergs torg och Danderydsvägen.

Under utformningsprocessen genomfördes dialoger med elever och lärare på Edsbergsskolan.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.