Landskab for væksthus i Botanisk Have, Aarhus Universitet. C.F. Møller

Landskab for væksthus i Botanisk Have, Aarhus Universitet

Projektet omfattar en genomgripande restaurering av växthuset i den botaniska trädgården, som ursprungligen ritades av C.F. Møller 1970. Anläggningen ska byggas ut med ett nytt tropiskt växthus på 18 meters höjd, där besökarna från palmhusets utsiktstorn kan röra sig bland trädkronorna.
 Landskab for væksthus i Botanisk Have, Aarhus Universitet. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Aarhus Universitet ved Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST)

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

9 000 m²

År

2009-2013

Ingenjör

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Samtidig görs det ursprungliga, snigelformade växthuset om till ett botaniskt kunskapscentrum. Vid utformningen av det inre och yttre landskapet och arkitekturen läggs stor vikt vid att bevara de befintliga arkitektoniska värdena.

Växthuset förenar arkitektur, ingenjörskonst och landskapsarkitektur så tätt att de olika områdena överlappar varandra utan tydliga gränser – i ett växthus blir landskapsarkitektur därmed även inredningsarkitektur. En befintlig en våning hög nivåskillnad ingår i palmhuset och utnyttjas för att skapa invändiga terrasser med risplantor. Dessutom finns ett nät av stigar som slingrar sig fram genom bland annat ett inre tropiskt sjölandskap med samlingens Victorianäckrosor och mangroveträd.

Det svängda och dubbelvälvda fundamentet utgår från de befintliga växthusen och rör sig i harmoni med den omgivande terrängen. Det utgör även grunden för det nya tropiska palmhuset, och höjer sig till en stödmur som ramar in växthusets containergård. Den nya gårdsplanen mellan det nya och det ursprungliga palmhuset används som uppehållsplats och uteservering. Gårdsplanen har förstärkts med platsgjuten betong i ett trekantigt mönster som ger ytan intryck av obestämd riktning. De trekantiga rabatterna ska planteras med enstaka arter, som kontrast till den botaniska samlingens mångfald.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.