Campus Kollegiet Odense, Landskap. C.F. Møller. Photo: Frans Hansen

Campus Kollegiet Odense, Landskap

Uppdraget har varit att skapa en förgård och ett parkrum kring det nya universitetskollegiet i Odense. Här får kollegiets invånare nya gröna uppehållsytor, där det bland annat finns möjlighet att njuta av kvällssolen från terrasser och sittrappor längs den befintliga sjön, samt möjlighet att utöva sport i parken.
 Campus Kollegiet Odense, Landskap. C.F. Møller. Photo: Anders Sune Berg
Fakta

Uppdragsgivare

Fonden Universitetskollegiet i Odense

Adress

Odense, Denmark

Omfattning

20 000 m²

År

2012-2015

Byggherrerådgivning

C.F. Møller

Ingenjör

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Parken avgränsas av två vägar och skogen Moseskoven i söder och är disponerad så att det i öst-västlig riktning skapas tre sammanhängande, buktande planteringar.

Mot söder utökas sjön så att vattnet dras upp mot byggnaden som en spegelbassäng, som även fungerar som fördröjningsbassäng för vattnet från förgården. Längs sjön planteras en krökt del med vassruggar och alträd.

Den nya förgården stiger svagt upp mot byggnadens ingångspartier så att den framhävs visuellt i det platta parklandskapet. I parkområdenas kanter skapas uppehållsytor för parkbesökarna, inklusive en rekreationsplats och sittrappa med kvällssol ned mot sjön. Uppehållsytorna förbinds med ett stigsystem med diagonala förbindelser som förbinder parken med den omgivande staden och de rekreativa ytorna. Vid det ena av kollegiets tre torn skapas en terrass med en utskjutande terrängmur.

Längs infarten till kollegiet är det tänkt att man ska använda jord från utgrävningen av källaren för att skapa en lätt kuperad terräng som delvis fungerar som en avskärmning mot vägen.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.