Amerika Plats - markområde och parkeringskällare. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Amerika Plats - markområde och parkeringskällare

På mark som tidigare var ett hamnområde i södra frihamnen i Köpenhamn, har en ny stadsdel byggts efter arkitekt Adriaan Geuzes stadsplan. Byggnaderna i området har ritats av olika arkitekter, däribland C.F. Møller, som också har ansvarat för utformningen av torg, markbehandling och parkeringar.
 Amerika Plats - markområde och parkeringskällare. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

TK-development, DLU, NCC

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

40 000 m², 1250 p-platser

År

2003-2008

Entreprenör

NCC

Ingenjör

Orbicon (tidl. Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Marken är genomgående täckt med sten, vilkas robusta råhet associerar till den tidigare kajen. På en förhöjning har det anlagts ett centralt torg, där en gammal stationsbyggnad inretts med restaurang och bar. Byggnaden rymmer dels plats för rekreation och umgänge, men också en entré till det underjordiska garaget som ligger under torget.

Garaget rymmer mer än 1200 bilar, och sträcker sig under hela området. Denna lösning uppfyller de höga kraven på parkering i centrala stadsområden och tillgodoser samtidigt behovet av en bilfri miljö på torget och kring husen.

 

Se more concerning Amerika Plads at www.cphx.dk  

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.