Cutty Sark Gardens. C.F. Møller

Cutty Sark Gardens

Cutty Sark Gardens i Greenwich är ett av få offentliga rum i staden som gränsar direkt till Themsen. I området finns viktiga kulturminnesmärken, som det kulturskyddade segelfartyget Cutty Sark, och entrébyggnaden till den historiska gångtunneln under Themsen, vilka utgör två markanta element på en annars öppen yta. Förslaget går ut på att den omgivande miljön ska vara så enkel och så öppen som möjligt – detta med tanke på olika användningsmöjligheter och aktiviteter och för att vyer och promenadstråk ska kunna bevaras. Viktigast av allt är att minnesmärkena förblir de väsentligaste objekten i området.
 Cutty Sark Gardens. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Greenwich Council

Adress

Greenwich, UK

Omfattning

119 Ha

År

2009

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller

Pris
Pris
  • 2:a pris i designtävling, efter präkvalifikation. 2009

Det öppna rummet delas på enkelt sätt in i två zoner: En upphöjd platå ovanför parkeringsområdena flankeras av ett nytt café och en butikspaviljong, med möjlighet till utomhusservering och rekreation. Här kommer man att kunna njuta av en av Londons mest imponerande vyer.

Det lägre belägna området hålls helt fritt, så att det kan ta upp de bitvis stora strömmarna av fotgängare från Greenwich Pier, omkring Cutty Sark, liksom till eller från Greenwich centrum. Denna strategi säkerställer också att platsen kan användas i speciella sammanhang, t.ex. i samband med London Maraton eller festligheter av annat slag.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.