Danevirke Landskapskoncept. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Danevirke Landskapskoncept

Nytt landskapskoncept för den historiska Danevirke-befästningen i Schleswig-Holstein, en Unescos världsarvplats tilsammans med Hedeby.
 Danevirke Landskapskoncept. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Dannewerks Kommun

Adress

Dannewerk, Tyskland

Omfattning

5 ha.

År

2020-2021

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Den historiska Danevirke-befästningen anses vara norra Europas största arkeologiska monument. År 2018 lades den tillsammans med Hedeby till på UNESCO:s världsarvslista. Ett växande besökarantal och ett därtill kopplat behov av bättre information och orientering, samt nya åtkomstvägar och fritidsområden, gjorde att Dannewerks kommun beställde ett nytt koncept för monumentets landskap och urbana miljöer med omgivningar, ett uppdrag som C.F. Møller Architects vann.

Bevarande och tillgänglighet

Danevirke består av en kombination av jordvallar, tegelbefästningar och våtmarker som löper längs hela den gamla danska delen av sydliga Schleswig i det som nu är Schleswig-Holstein. Den centrala huvudmuren på Danewerk Museum lockar flest besökare, med viktiga attraktioner som Valdemar-muren från 1100-talet, porten till norr och en rekonstruerad artillerivall från de schlesiska krigen.

Uppdraget föregicks av ett omfattande förarbete, för vilket samhället Dannewerk, i samarbete med världsarvskontoret i det statliga arkeologiska kontoret, regionen Schleswig-Flensburg, Sydslesvigsk Forening samt Haddeby kommun ansvarade. Som en del i förberedelsearbetet identifierades behovet av utveckling av nya besöksupplevelser och förbättrat skydd av monumentet som centrala målsättningar. I detta syfte ska attraktiva stigar längs och över vallarna samt slingor med informationspunkter och inbjudande rekreationsområden skapas. Samtidigt måste tillgänglighets- och rörlighetsförbindelserna förbättras och områdets allmänna betydelse som naturreservat förstärkas.

C.F. Møllers uppgift är att utveckla ett omfattande landskapsdesignkoncept för det centrala området kring huvudvallen, Kograben, den norra vallen och Krummwall. Delar av den antika leden Ochsenweg, historiska slottsplatser och befästningar, samt platsen där den numera tömda Dannewerk-sjön låg finns också här. Landskapskonceptet är tänkt att visa strategier och lösningar som förenar de funktionella och skyddande aspekterna till en övergripande vision, kombinerar byn, monumentet och landskapet, och på så vis bildar en ny parkmiljö som öppnar upp nya ekologiska perspektiv och upplevelser för boende och besökare.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.