Haderslev Fjordpark. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Haderslev Fjordpark

Fjordparken är en del av C.F. Møllers masterplan för den gamla industrihamnen i Haderslev.
 Haderslev Fjordpark. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Haderslev kommune

Adress

Haderslev, Denmark

Omfattning

18000 m² (av totalt 200.000 m² )

År

2005-2006

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Fjordparken är en del av C.F. Møllers masterplan för den gamla industrihamnen i Haderslev. Planen, som är utformad för att kunna förverkligas i mindre etapper, omfattar sandstrand, beachvolleybana, grillplats, toalett- och duschbyggnad samt grönytor för bollspel och lek samt parkering. Tanken är att strandparken med tiden ska byggas ut och förfinas med gångstigar, trädäck, rullstolsramper, petanquebana och eventuellt en klättervägg. Så småningom ska det också enligt planerna skapas en badplats i hamnen. Första etappen förverkligades 2006.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.