Dalum Pappersfabrik, Masterplan

Den övergripande planen för Dalum Pappersfabrik förvandlar det historiska industriområdet till en ny, varierad stadsdel med nära kontakt till både naturen och centrala Odense.

Oslo Horisont

Oslo Horisont, ett storskaligt transformationsprojekt om totalt 82 000 m² med fokus på innovativ återanvändning. Projektet omfattar två höghus med ett upphöjt offentligt grönt landskap som ligger ovanpå en gammal postterminal.

Huvudkontor i Dalum Papirfabrik

Transformation av en ikonisk betongstruktur till ett nytt huvudkontor, med bevarandet av det industriella arvet och en ljus och dynamisk kontorsmiljö.

Valby Maskinfabrik: Montagehallen

En före detta industrihall, där den ursprungliga industriella känslan bevaras samtidigt som interiören ger plats för moderna företagslokaler och bostäder samt ett event- och sällskapshus.

Bellerivestrasse 36 Zürich

Modernisering av en välkänd 70-tals kontorsbyggnad i Schweiz till en mycket hållbar byggnad som integreras med den omgivande parken och Zürichsjön för att bli ett nytt dragplåster för användare och boende i Zürich.

Brabrand Boligforening, Afd. 1 och 2

Renovering och uppgradering av Hans Brogesparken och Søvangen, två ikoniska bostadsbyggande av tegel från 1940- och 1950-talet

Dalum Kloster - förvandling

Dalum Kloster och dess park omvandlas varsamt till en rekreativ allmän samlingsplats och klimatvänliga bostäder, vilket blir början på en ny era för den historiska platsen nära Odense.

Dalum Papirfabrik, Holländarhuset

Förvandling av en ikonisk industribyggnad till exklusiva lägenheter med stort fokus på återvinning av material för att minska klimatpåverkan och föra historien in i framtiden.

Hangar 26/27, Schelde

Den historiska lagerbyggnaden i Belgien har fått nytt liv och förvandlats till ett levande landmärke i staden. Lagerbyggnadens design gör att den smälter in i omgivningen och respekterar hamnens historia, där lagerbyggnaden ligger.

Mindet 6, Aarhus Havn

Ett ljust, skulpturalt torn och landmärke vid Århus hamn som förenar stadsliv och kulturhistoria med nya, attraktiva kultur- och affärslokaler samt restauranger för allmänheten under samma tak.

Museum Kolding, Staldgården

Skissprojekt som förvandlar en kulturminnesmärkt stallbyggnad till ett modernt museum och en kulturell mittpunkt i Kolding.

ObelHus

En förvandling av en tidigare tobaksfabrik byggd 1936 av arkitekt Preben Hansen, som omvandlar den industriella byggnaden till moderna bostäder med respekt för, och bevarande av, byggnadens kulturhistoriska värden.

Transformation av logistikcentrum till en grön blandad stadsdel

Förvandling av ett tidigare logistikcentrum och körytor till en grön blandad stadsdel med nya kontorsarbetsplatser, handel, näringsliv, bostäder och offentliga stadsrum.
Visa fler projekter