Landskapskoncept Dannevirke. C.F. Møller

Landskapskoncept Dannevirke

Tillsammans med Hedeby blev Dannevirke fästning upptagen på Unescos världsarvslista 2018. Dannevirke är en kombination av vallar, murar och våtmarker som löper genom den gamla danska provinsen Sydslesvig i det som nu är norra Tyskland. Det ökande antalet besökare och en planerad ny museibyggnad har skapat ett behov av bättre transportförbindelser, attraktiva stigar, tolkningspunkter och besöksfaciliteter runt befästningarna, som anses vara Nordens största fornlämning.
 Landskapskoncept Dannevirke. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Dannewerks Kommun

Adress

Dannewerk, Tyskland

Omfattning

6 ha.

År

2020-2023

Ingenjör

Rohwer Ingenieure

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

kessler.krämer landschaftsarchitekten

Landskapskonceptet omfattar det centrala området runt huvudmuren, Kovirke-muren, den norra muren och Krum-muren. Den omfattar delar av den höga vägen, historiska slott och skansar, den dränerade före detta sjön samt den centrala arkeologiska parken vid Danevirke Museum, där bland annat Valdemars mur från 1100-talet, porten mot norr och en kanon från det dansk-tyska kriget är viktiga sevärdheter.

Genom att skapa nya turer som förbinder platsens många höjdpunkter guidas besökarna till helt nya upplevelser, samtidigt som tillgängligheten ökar och det arkeologiska materialet skyddas från slitage. Detta kommer delvis att uppnås genom upphöjda, flytande stigar av Cortenstål på eller över de känsligaste delarna av monumentet och den naturliga miljön.

Stärka historieförmedlingen

Vid porten mot norr har vallens profil återskapats från tidigare arkeologiska utgrävningar i abstrakt form som en siluett. Och vid resterna av Valdemarsmuren finns en ny utsiktsplattform som gör det möjligt för besökarna att uppleva den ursprungliga höjden och effekten av befästningarna i landskapet. På andra ställen längs de omfattande vallarna finns tolkningspunkter i form av Cortenstålsektioner som illustrerar vallarnas utformning under olika historiska epoker, kompletterade med sittplatser, och på vissa ställen vindskydd för övernattande besökare.

Förutom kommunikation och turistanvändning lägger landskapskonceptet tonvikten på att förstärka områdets naturvärden. Detta kommer att uppnås genom att skapa ett nytt våtmarksområde vid Dannevirke Lake och genom att förbättra aktivitetsområden, rekreationsanläggningar och samhällsanläggningar, till exempel lekplatser och festivalområden, så att lokalsamhället kan använda dem året runt.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.