«Flodbyen Randers - Byen til Vandet» (utviklingsplan). C.F. Møller. Photo: Erik Nord

«Flodbyen Randers - Byen til Vandet» (utviklingsplan)

Utviklingsplanen «Vores Flodby» klimatilpasser fremtidens Randers, bringer byen til vannet og utvikler de attraktive områdene mellom middelaldersentrumet, Gudenåen og Randers-fjorden til en unik og naturbåren elveby.
 «Flodbyen Randers - Byen til Vandet» (utviklingsplan). C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Randers Kommune og Realdania

Adresse

Randers, Danmark

Omfang

59 ha

År

2019-2021

Konkurranse

1. Premie i konkurranse. 2019

Byggherrerådgiver

Pluss Leadership

Ingeniør

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Cushman & Wakefield | RED og Urgent.Agency

Premiering
Premiering
  • 1. Premie i konkurranse. 2019

Randers’ fremtid ligger i et mye tettere samspill med elven – naturen og dens rekreasjonsmuligheter. Byens utvikling mot Gudenåen med tilknytning til bærekraftig natur og fokus på klimatilpasning, gjør Randers til en innovativ og fremtidsrettet by.

Planen skaper to forskjellige blå rom, som karakteriseres og fargelegger en rekke nye urbane nabolag – et sterkt naturpreget rom langs Gudenåen og urbane vannrom rundt det nordlige havnebassenget, som gjennom en sluse kan fungere som rekreativt basseng og regnvannreservoar. Med disse to særegne vannområdene gjenskapes den historiske forbindelsen til Gudenåen med nye vann-, natur- og kulturopplevelser midt i byen.

Virkemiddel som styrker byen

Det er lagt vekt på at visjonen for prosjektet er økonomisk realiserbart og vil være et sentralt virkemiddel i å styrke byen – både for Randers’ egne innbyggere og for nye tilflyttere.

Randers’ sør- og nordside bindes sammen over Gudenåen ved å skape attraktive forbindelser til fordel for de myke trafikantene. Infrastrukturen forbedres med gode stiforbindelser, sykkelveier og nye byrom. Forbindelsene skaper grobunn for en rekke nye urbane områder, som blir unike på hver sin måte, og som tilfører byen noe helt unikt, for eksempel i samspill med de tidligere industribygningene og bynaturen. Sammen danner de en mangfoldig, men likevel sammenhengende og en mer levende by.

En nærværende natur

Prosjektet skaper rom for mer natur og et styrket biologisk mangfold i Randers. Dette kan gjøres ved å frigjøre store områder langs Gudenåen for fremtidig byutvikling for å beskytte naturen som allerede eksisterer og samtidig skape nye naturområder for dyr og planter. Både vill natur, der mennesker sjeldent er på besøk, og natur der innbyggerne enkelt kan oppholde og utfolde seg som en del av hverdagen.

Planens klimastrategi prioriterer de stedene langs vannkanten der investeringer i beskyttelse mot høyvann gir størst merverdi for byens liv og de nye utviklingsområdene. Historiske og kulturelle knutepunkter langs vannkanten oppgraderes til nye og attraktive by- og vannområder, som hyller byens puls, byens industrielle historie og møtet med vann og natur. På denne måten brukes klimaløsningene i forslaget på en nyskapende måte. Dette blir virkemiddelet for å bringe mer natur inn i Randers, samle byens liv og skape fornyet fysisk og mental sammenheng på tvers av Gudenåen.

Les mer

Flere prosjekter | Klimatilpasning/Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.