Storkeengen. C.F. Møller. Photo: Silas Andersen

Storkeengen

Klimatilpasningsprosjektet i Vorup ved Randers løser byens nåværende og fremtidige klimautfordringer ved å forvandle det nærliggende naturområdet Storkeengen til en offentlig naturpark. Naturparken føre samtidig, ved hjelp av klimatilpasning, det unike naturdeltaet langs Gudenåen nærmere Randers sentrum og innbyggerne.
 Storkeengen. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen
Fakta

Byggherre

Randers Kommune og Vandmiljø Randers

Adresse

Randers, Danmark

Omfang

83 ha

År

2017-2023

Konkurranse

1. premie i arkitektkonkurranse. 2017

Entreprenør

Jakobsen & Blindkilde

Ingeniør

WSP Danmark

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Geo

Premiering
Premiering
  • Green GOOD DESIGN™ Award. 2019
  • Klimaprisen – Building Awards (DK). 2019
  • 1. premie i arkitektkonkurranse. 2017

Med klimatilpasningsprosjektet Storkeengen håndtere klimasikringen ikke bare de økende vannmassene, men tilføre merverdi til området. Det gjøres ved å kombinere synlige avløpstekniske løsninger med steder for rekreasjon og naturformidling, noe som øker områdets tilgjengelighet og bidrar med nye naturopplevelser tett på Randers by.

Ved hjelp av nye kanaler i Vorup samles vann fra tak, parkeringsplasser og veier og føres videre til Storkeengen. Her samles vannet opp i regnbasseng, utformet som naturlige våtarealer, før det til slutt ledes ut i Gudenåen. Et nytt dike mellom Storkeengen og Gudenåen sikre både god rensing av regnvannet og beskytter samtidig de lavereliggende delene av Vorup mot oversvømmelser. Samtidig skaper diket nye stiforbindelser mellom Randers sentrum og naturområdene mot vest.

Storkeengen er et klimatilpasningsprosjekt på naturens premisser, også når det gjelder prosjektets avløpstekniske løsninger, som styrker våtområdets natur. For å øke tilgjengeligheten og styrke naturopplevelsen er det nye stier og aktivitetsplatåer hvor man kan komme tett på Storkeengens unike plante- og dyreliv og våtområdets skiftende karakter. Platåene gir blant annet mulighet til å oppleve områdets gressende dyr på nært hold, nyte solnedgangen eller padle kano i Gudenåen.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap/Klimatilpasning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.