Sundparken, Himmerland Boligforening, avdeling 19 & 22. C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Sundparken, Himmerland Boligforening, avdeling 19 & 22

Ombyggingen og oppussingen av 370 boliger fra 1977 omdanner Himmerland Boligforening til et imøtekommende og bærekraftig byggeprosjekt med forbedrede utearealer. Fasadene kles med tre og får store vinduspartier, franske altaner og karnapper som gir boligene markant bedre lys- og utsiktsforhold.
 Sundparken, Himmerland Boligforening, avdeling 19 & 22. C.F. Møller. Photo: Jørgen True
Fakta

Byggherre

Himmerland Boligforening (med støtte fra Landsbyggefonden)

Adresse

Aalborg, Danmark

Omfang

30 700 m² efter renovering, 366 boliger

År

2009-2016

Ingeniør

COWI

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • Baffa Rivolta European Architecture Award, Mention. 2019
  • UIA Friendly and Inclusive Spaces Awards, Special Mention. 2017
  • Architecture of Necessity. 2016
  • Civic Trust Award - Regional Finalist. 2016
  • Premio RI.U.SO 05, Honourable Mention. 2016
  • Aalborg kommunes arkitekturpris. 2016
  • Årets Byggeri. 2015

Noen boliger slås sammen til større leiligheter, mens andre utvides i høyden som moderne takboliger i to etasjer med åpne romløsninger og glasspartier fra gulv til tak. På denne måten forvandles boligforeningen til en moderne og familievennlig byhusbebyggelse. Førsteetasjen i de fleste boligene innredes for funksjonshemmede og har egen hage og carport. Som ledd i den bærekraftige strategien for området utføres fasadene og takboligene som prefabrikkerte enheter, som bare kan monteres eller heises på plass.

Et sentralt plassert aktivitetshus fungerer som samlingspunkt for alle boligforeningens avdelinger i området. Huset oppfyller energikravene for 2020 med et svært lavt energiforbruk.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.