Enköpings Kommunhus. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Enköpings Kommunhus

Ett nytt flexibelt och modernt kontorshus för Enköpings kommun med höga hållbarhetskrav beläget centralt i staden.
 Enköpings Kommunhus. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Uppdragsgivare

Skanska

Adress

Enköping, Sverige

Omfattning

5 500 m2

År

2022

Pris
Pris
  • Parallelllt uppdrag. 2022

Det nya kommunhuset uppförs på platsen där det tidigare kommunhuset stod och gränsar till Enköpings populäraste park. Byggnaden är fyra våningar hög och har en bruttoyta på cirka 5 300 kvadratmeter. Kontorsbyggnaden är arbetsplats för cirka 450 medarbetare. Med det nya kommunhuset har Enköpings kommun en modern och effektiv mötesplats för sina medarbetare och medborgare.

Kommunhuset kommer att bestå av smarta och effektiva flöden, både interiört och exteriört. Det möter högt ställda hållbarhetskrav och certifieras enligt BREEAM på den högsta nivån Outstanding. Byggnaden uppfyller även energiklass A enligt Boverkets krav. Klimatpåverkan är mycket låg, delvis tack vare att trä utgör det primära byggmaterialet, som kompletteras med klimatförbättrad betong. Såväl fasaden som stomsystemet är konstruerade av trä. Vidare används effektiva energilösningar för att minimera energibehovet under driftsfasen, inklusive installation av solceller på taket och en kombinerad bergvärme och frikyla.

Inbjudande och funktionellt

Huset placeras som en fond i parken och planeras för att vara inbjudande, upplevelsevärt och funktionellt både för de som arbetar i huset och för besökare. Det utförs som en hybridkonstruktion med målet att skapa en stor känsla av trä. Byggnadens entréplan innehåller främst externa verksamheter som mötesrum, möteslounge, vigselrum och reception. Uppåt i huset finns aktivitetsbaserade arbetsplatser och stödfunktioner. På översta plan placeras matsal med åtkomst till en stor takterrass i sydväst, internt café samt ytterligare mötesfunktioner. Terrassen möjliggör utevistelse i både sol och skugga och erbjuder både ytor för utelunch och utearbete. Två mindre ljusgårdar skapar rumslighet och visuella förbindelser genom huset.

Läs mera

Fler projekt | Kontor & Kommersiellt

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.