Ålgård centrum. C.F. Møller. Photo: Dronninga Landskap

Ålgård centrum

Ålgård i Gjesdals kommun söder om Stavanger närmar sig 10 000 invånare. Orten har därför nått en storlek där det är möjligt att utveckla en riktig stadskärna. I C.F. Møllers förslag får Ålgårds centrum karaktär av en äkta stadskärna, samtidigt som landskapet och den trivsamma lokala atmosfären bevaras.
 Ålgård centrum. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects in collaboration with Haugen/Zohar Arkitekter and Dronninga landskap
Fakta

Uppdragsgivare

Gjesdal kommune

Adress

Ålgård, Norge

Omfattning

22 ha

År

2014

Tävling

Vinner parallellt uppdrag. 2013

Arkitekt

C.F. Møller Architects i förening med Haugen/Zohar Arkitekter

Landskap

C.F. Møller Architects i förening med Dronninga landskap

Andra samarbetspartners

Transportøkonomisk institutt Vista Analyse AS Erichsen & Horgen AS

Pris
Pris
  • Statens pris for byggkvalitet. 2019
  • Vinner parallellt uppdrag. 2013

Förslaget innebär att stadskärnan utformas efter principen "nära till allt", så att så många funktioner som möjligt ska finnas tillgängliga inom ett kort avstånd. Därför byggs kompakta och höga byggnader som ger en karaktäristisk arkitektur och fyller gatorna med liv, samtidigt som bilkörningen minskar och Ålgårds vackra grönområden bevaras. Parallellt med den mer tättbebyggda stadskärnan utvecklas ett stort antal grönområden som ska bidra till ett rikt djurliv i området och skapa möjligheter för en hälsosam livsstil åt invånarna.

Landskapsplaneringen av stadskärnan tar avstamp i stadens ursprungliga mittpunkt: älven Figgjoelva. Vattnet ska hamna i centrum och på nytt göra Ålgård till en älvstad, där det varierande vattenståndet ger plats åt mångsidiga och levande stadsrum.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.