Cortex Park. C.F. Møller

Cortex Park

Den bärande ide bakom den nya Forsknings- och kunskapsparken vid Odense Universitet är ett konsekvent miljömässigt grepp, som har medfört stor täthet i bebyggelsen och har därmed skapat möjlighet att lämna mera av den gröna naturen orörd.
 Cortex Park. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Ejendomsselskabet Freja A/S

Adress

Odense, Denmark

Omfattning

200 000 m²

År

2009-2020

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2009

Entreprenör

NCC

Ingenjör

Alectia A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

SLA A/S

Andra samarbetspartners

Christian Wickmann Matthiessen, professor i kulturgeografi ved Københavns Universitet, Preben Pamsgaard, tidl. direktør i forskerparken i Hørsholm (Scion-DTU), NCC Property Development

Pris
Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2009

Samtlig programyta är samlad i en tät stadsmässig bebyggelse där Forsknings- och kunskapsparkens 100.000 m² blandas med Portalområdets olika funktioner (100.000 m² service, forskar- och studentbostäder, institutioner och hotell). Detta ger självklara och enkla miljömässiga fördelar som kompakta byggnader, korta transportvägar, behagligt mickroklimat samt minimalt bebyggd mark. Dessutom ger upplägget optimala möjligheter för möte mellan olika grupper av användare, att skapa kontakt och integration mellan forskarnas arbete och det omgivande samhället. Det är här skolbarn, pensionärer och yrkessfolk kommer att kunna träffa och låta sig inspireras av den forskning som skall leda Danmark in i framtidens kunskapssamhälle. Förslaget är på så sätt uppbyggd som en tätt by med större och mindre offentliga stadsrum där alla utåtriktade funktioner är placerade i de omgivande byggnadernas bottenvåningar.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.