Campus Horsens - Masterplan. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Campus Horsens - Masterplan

Omvandling av ett centralt beläget och nedlagt industriområde till ett nytt levande område som förenar utbildning, företag och staden som en smältdegel för framtidens kunskapsstad.
 Campus Horsens - Masterplan. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Fakta

Uppdragsgivare

Horsens Kommune CASA A/S

Adress

Horsens, Denmark

Omfattning

31 ha

År

2017-

Entreprenör

CASA A/S

Ingenjör

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Campus Horsens ligger i stadens centrum i direkt anslutning till järnvägsstationen och stadens rekreationsområde Vitus Berings Park. Den nya stadsdelen framstår som en öppen, bilfri och välkomnande "stad i staden" och är en del av områdets torgstruktur, både med en fortsättning och en ny tolkning av klassiska stadsmotiv som torg, höghus, gränd, park och torg. Campus Horsens fokuserar på att skapa öppna och inspirerande inlärningsmiljöer och akademiska knutpunkter som skapar synergier och tvärvetenskapliga relationer mellan olika yrkesgrupper, studenter och medborgare. Med sin storlek, sina varierande gränszoner och byggnader är campusplatsen ett nytt multifunktionellt stadsrum. Den erbjuder möjligheter till stora evenemang och fysisk aktivitet, sammankomster och fester och används därför till gagn för både studenterna och stadens invånare.

Framtidens kunskapsstad

Campus Horsens är centrum för VIA University College Horsens, som också ritades av C.F. Møller Architects. Byggnaden förenar utbildning, företagande och entreprenörskap och stadens medborgare genom tre atriumbyggnader och ett högt torn med 16 våningar, Innovation House, som är sammankopplade genom ett stort gemensamt atriumutrymme. 21 olika kurser är samlade här kring akademiska nav och gemensamma miljöer som offentlig restaurang, kafémiljö, bibliotek, dramaturgi och auditorium. Konst som är direkt integrerad i byggnaden har skapats i samarbete mellan fransmannen Daniel Buren och C.F. Møller Architects och bidrar till unika upplevelser för användare och besökare av både Via University College och Campus Horsens i allmänhet. Förutom VIA University College kommer Campus Horsens att inrymma program som School of Social and Health Sciences, samt ge plats åt upp till 8 000 studenter på campus.

Campus Horsens framstår därmed som en unik attraktion som lockar och behåller studenter, innovativa företag och medborgare i en stads- och kunskapsgemenskap som bidrar till Horsens övergång från en klassisk provinsstad till en medveten och hållbar kunskapsstad.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.