CeresByen, masterplan och lokalplan. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

CeresByen, masterplan och lokalplan

Omvandlingen av Ceresbryggeriets industrifastigheter i centrala Aarhus har skapat förutsättningar för en alldeles ny och levande stadsdel med arbetsplatser, bostäder, utbildningsinstitutioner, kulturelle funktioner och stadspark.
 CeresByen, masterplan och lokalplan. C.F. Møller. Photo: Axel Schütt
Fakta

Uppdragsgivare

Royal Unibrew A/S

Adress

Aarhus

Omfattning

140 000 m² BRA (8 ha. site), 1126 bostäder (88.000 m²), 2000 p-pladser

År

2008-2010 Masterplan, 2010-2018 Byggnader

Byggherrerådgivning

A. Enggaard

Entreprenör

A. Enggaard

Ingenjör

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects (masterplan), C.F. Møller Architects, Arkitema, SHL, Sahl (byggfälter)

Landskap

C.F. Møller Architects, Arkitema

Tomtens strategiska läge mot Aarhus Å har i årtionde varit som en ”missing link” i försöket att skapa samband och gemenskap mellan de attraktiva stadsnära områden som det blivande kulturproduktionscentret på Godsbanan, Den Gamla By, Aaboulevarde och den gröna kilen mot Brabrand sjö. Med utgångspunkt i detta, Ceresfastighetens attraktiva läge samt kulturhistorisk betydelsefulle byggnader infogas i ett stadsmässigt sammanhang av gator, torg och parkrum.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.