Omdaning Bro. C.F. Møller

Omdaning Bro

"Omdaning Bro" är en satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen i tätorten Bro i Upplands-Bro kommun. Fysisk planering och sociala aspekter integreras under visionen Bro – en ny modell för framtidens småstad.
 Omdaning Bro. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Upplands-Bro Kommun

Adress

Upplands-Bro, Sverige

Omfattning

140 000 m²

År

2021

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Tätorten Bro i Upplands-Bro kommun står inför en större ombildning med syfte att vända utvecklingen och samtidigt bereda plats för utbyggnad och tillväxt. Det handlar om att gå från en tätort med förortskaraktär till en modern, trygg och hållbar småstad som kännetecknas av gemenskap. Skissen visar en möjlig bild av området år 2030 och lyfter fram sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter av ett levande samhälle. Projektet tar stor hänsyn till Bros befintliga identitet och kulturmiljö där människorna är i fokus.

Omdaning Bro består av nyckelfaktorer såsom nya bostäder i och omkring centrala Bro, fler arbetsplatser, en ny skola och ett utvecklingsprogram för stationsområdet. För att skapa trygga och attraktiva stråk genom Bro där folk kan röra sig och mötas naturligt knyts centrum ihop med stationsområdet, som identifieras som en framtida knutpunkt i småstaden.

Social hållbarhet och delaktighet

Social hållbarhet integrerat i fysisk planering är avgörande i projektet. Målbilden är en plats där medborgare känner en stolthet över sin småstad. En offentlig miljö som välkomnar, utvecklar och stärker den lokala identiteten. Platser som vänder sig till alla invånare i Bro och skapar möjligheter till möten mellan olika individer och organisationer i samhället. När möten sker öppnas det upp för delaktighet och engagemang kring Bros framtida utveckling på ett naturligt sätt. Ett brett och kontinuerligt deltagande bland Bros invånare är därför en integrerad del i planeringen och genomförandet av samtliga aktiviteter genom hela gestaltningsprocessen.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.