Devoldholmen, Kristiansund. C.F. Møller

Devoldholmen, Kristiansund

C.F. Møller Architects har utvecklat ett övergripande koncept för stads- och campusutveckling på Devoldholmen i Kristiansund, som rymmer allt från campus till bostäder och affärer. Huvudsyftet är att säkerställa ordentliga utomhusutrymmen för stadsdelen och att ge en distinkt arkitektonisk karaktär genom tydliga konstruktioner som tål stor programvariation och förändringar över tid.
 Devoldholmen, Kristiansund. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Kristiansund kommune, NHP Eiendom, Bane NOR

Adress

Kristiansund, Norge

Omfattning

27 tunnland

År

2017

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Kristiansunds arkitektur är starkt knuten till kustlivet och det omfattande återuppbyggnadsarbetet efter andra världskriget, i synnerhet Brændte steders regulering (BSR) som bär den kända arkitekten Sverre Pedersens signatur. Målsättningen har varit att skapa ett arkitektoniskt grepp som omfamnar och utvecklar detta.

Projektet kombinerar campus, bostäder och affärer med generösa utomhusutrymmen som binder samman den vackra kusten med staden. Mot vattnet ligger områdets hjärta, där fotgängare och cyklister möts. Campus är projektets största och tydligaste program och ligger närmast kajkanten för att definiera området från kustsidan.

Förslaget kopplar samman gång- och cykelvägar mellan Vågen, Devoldholmen och centrum och gör ytan till ett mer attraktivt område för resande med buss och båt. För resenärer kommer den nya Devoldholmen att bli ett offentligt rum med många möjligheter för rekreation och aktivitet.

Projektet hämtar inspiration från Kristiansunds rationella byggnader, som trots de stora likheterna i grundkonstruktion har stora variationer i form, färg och interiör. Den primära konstruktionen är i betong men byggnaden kan också utföras som en blandning av betong och trä, till exempel med betong i det nedre våningsplanet och trä i våningsplanen ovanför. Resultatet är ett gediget arkitektoniskt koncept i kombination med ett framåtblickande energikoncept och ett blågrönt nätverk som tål kustens hårda klimat och tidens tand.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.