Haderslev Hamn. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Haderslev Hamn

19 hektar gammal industrihamn skal förvandlas till en ny stadsdel med bostäder, näringsliv och rekreativa områden utifrån masterplan gjord av C.F. Møller.
 Haderslev Hamn. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Haderslev Kommune

Adress

Haderslev, Denmark

Omfattning

200 000 m²(grundareal)

År

Masterplan 2004, Designmanual 2005, Fjordstaden 2005-2008, Fjordparken 2005-2006, Strandhusene 2009-2012

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2003

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • Finalist til Byplanprisen. 2015
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2003

Planen är enkel att realisera till förhållandevis låg kostnad. Den anvisar en etappvis förvandling av industrihamnen med tre nya kulturella center: En kultur-ö, där två industriella siloer bevaras som varumärke, ett nytt offentligt servicecenter och en rekreativ strandpark. Omkring de nya centrumen skal en stadsdel präglat av bostäder och mindre verksamheter växa fram helt tätt på fjordstranden.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.