Birk Centerpark. C.F. Møller

Birk Centerpark

Integrerat undervisnings- och kulturområde vid Herning.
 Birk Centerpark. C.F. Møller. Photo: Jan Kofod Winther
Fakta

Uppdragsgivare

Midtjysk Skole- og Kulturfond Fabrikant Aage Damgaard, Herning Kommun, Carl-Henning Pedersen och Else Alfelts Museum, m. fl.

Adress

Herning, Denmark

År

1964-2002, 2007-2010

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C. Th. Sørensen; Sven-Ingvar Andersson; C.F. Møller Architects

Konstnär

Carl-Henning Pedersen, Else Alfelt mfl.

Birk Centerpark är ett integrerat undervisnings- och kulturområde vid Herning. Området är ett tydligt exempel på en nutida funktionsblandad stadsdel i internationell klass där landskap, arkitektur och konst integreras på ett förnämligt sätt. Startskottet för Birk Centerpark var anläggandet av C. Th. Sørensens skulpturpark och uppförandet av Anglifabriken på 60-talet. Den starkt geometriska byggnaden, ursprungligen en skjortfabrik, fungerar idag som ett konstmuseum och utbildningscentrum. Sedan dess har flera landskapsrum tillfogats och flera byggnader har uppförts, alla med arkitektonisk utgångspunkt i Anglifabrikens vita strama och geometriska formspråk. C.F. Møller har varit arkitekt för huvudparten av byggnaderna, bland annat ett mindre konstmuseum för det danska konstnärsparet Carl-Henning Pedersen och Else Alfelt som båda var aktiva i Cobra-rörelsen.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.