Falsterbo Kanalby. C.F. Møller

Falsterbo Kanalby

En ny bostadsmiljö och en publik destination bland tallskogen vid brofästet för Falsterbokanalen med fokus på social och ekologisk hållbarhet.
 Falsterbo Kanalby. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Serneke

Adress

Falsterbo, Sverige

År

2018, tävlingsförslag

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Kanalbyn bygger vidare på befintliga naturkvalitéer och tillför en ny årsring av arkitektur som bidrar till att stärka områdets identitet. Samtliga hus utförs med stomme av massivträ och fasaderna är klädda med träpanel. Strukturplanen, arkitekturen och naturen samverkar i en social- och ekologisk hållbar helhet. Platser för möten, rekreation och aktivitet karaktäriserar rummen mellan husen.

Generösa siktlinjer och mellanrum ger rikligt med dagsljus åt bostäder och plats åt tallskogen mellan husen. Bostadshusen är utformade som treklöver och placerade med en tydlig front längs kanalstråket och en mer uppbruten struktur i tallskogen. Kanalbyn utgör en fond för livet kring Falsterbokanalen och är, tillsammans med Kanalvaktartornet, identitetsskapande arkitektur och en karaktärsfull siluett för platsen.

Kanalbyn för tankarna till äldre fiskelägen med brokigt placerade hus med lekfull fönstersättning och ett myller av takprofiler och gavlar som möter havet. Kajpromenaden och de publika platserna i vid Kanalbyn ska bli en mötesplats alla dagar på året. Kanaltorget och kanalstråket ska inbjuda till aktiviteter, alltifrån hamnfestival och matmarknad till musikkvällar eller triathlon.

Projektet har en stark miljöprofil med målet om plusenergi och lågt koldioxidavtryck. Trästommen utgörs av certifierad förnybart material. Enligt nyvunnen forskning har trä positiva effekter för människors hälsa och välmående.

Förslaget innefattar flera av C.F. Møller Architects spetskompetenser inom stadsbyggnad, landskap- och bostadsarkitektur.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.