Trelleborg Business Connection. C.F. Møller

Trelleborg Business Connection

En hållbar och innovativ stadsdel där integrerad landskapsdesign och smarta cirkulära system bidrar till ett starkt internationellt varumärke för Trelleborg.
 Trelleborg Business Connection. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Trelleborg Hamn

Adress

Trelleborg, Sverige

År

2018-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Tyréns, Tillväxtverket

När Trelleborgs hamn flyttade uppstod behovet av en ny ringväg och nya funktioner för incheckning och uppställning av den mängd lastbilar som kommer till området. Det innebar också en möjlighet att skapa en ny stadsdel i det gamla hamnområdet.

C.F. Møller Architects har ritat Business Connection Trelleborg med visionen om en mångfacetterad och hållbar mötesplats, kännetecknad av smarta cirkulära system och landskapsdesign. Nya plattformar för kunskapsintensiva verksamheter och näringsliv kommer att ta plats i området. Samverkan mellan olika verksamheter och funktioner ger förutsättningar för en nytänkande och cirkulär ekonomi. Business Connection Trelleborg ska skapa ramar för ett framtida Business Center, där mötet mellan människor är nyckeln till hållbar innovation och ett starkt internationellt varumärke för Trelleborg.

Ett koldioxidneutralt och holistiskt miljökoncept är en viktig aspekt i visionen för Business Connection Trelleborg. Större skogsplanteringar ska styrka den biologiska mångfalden, skydda ådalarna och bidra till koldioxidneutralitet. Regnvatten, spillvatten och avfall ska också utnyttjas. Vattnet leds via öppna diken till reningsbassänger och används sedan till att vattna stora växthus. Hållbara material som massivträ och stål prioriteras eftersom de kan återanvändas i omgångar och enkelt återvinnas.

Där det finns möjlighet ska gröna tak med vindturbiner och solpaneler anläggas. Platser och byggnader för energiproduktion och återbruk ingår som en naturlig del av funktionerna i området. För att öka användningen av miljövänliga transporter har linjesträckningar för miljövänlig kollektivtrafik och lättare godstrafik prioriterats.

En vall längs Riksväg 9 ska integrera angränsande områden med Business Connection Trelleborg. Vallen är ett urbant landskapselement, men också en del av infrastrukturen. Den bildar ett vackert möte med bostadsområdet i söder, och de boende kan promenera och cykla på vallens krön. Särskilda utsiktspunkter längs vallen skapar en visuell kontakt med kust och inland.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.