The Laindon Centre. C.F. Møller. Photo: Ninety90

The Laindon Centre

Laindons Centrum är en masterplan för förnyelse med blandad användning i Laindon, Essex, som kommer att skapa nya bostadskvarter och återskapa en pulserande, butiksdriven storgata. Masterplanen binder på nytt samman etablerade kvarter genom att omdefiniera Laindon High Road som ett aktivt stadsrum kantat av flexibla butikslokaler, kommersiella enheter och kaféer.
 The Laindon Centre. C.F. Møller. Photo: Ninety90
Fakta

Uppdragsgivare

Swan Housing Association

Adress

Laindon, UK

Omfattning

28 800 m² boliger/erhverv

År

2015-

Entreprenör

NU Living

Ingenjör

Structural: Heyne Tillett Steel Energy Design: Hoare Lee

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med Pollard Thomas Edwards

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
  • AR MIPIM Future Projects Award, Commendation - Regeneration and Masterplanning category. 2018
  • AJ Architecture Awards - Finalist. 2017
  • Housing Design Awards "Best Regeneration" Winner. 2017
  • National Housing Award - best scheme in planning. 2017
  • Nominerad för Royal Town Planning Institute's (RTPI) Award for Planning Excellence. 2017

Outnyttjade ytor och tomter i förfall kommer att förvandlas till nya bostadskvarter som ligger runt anlagda trädgårdar och cykelvänliga gator som löper genom ett nätverk av offentliga utrymmen. Längs storgatan kommer olika lägenhetstyper att uppta de övre nivåerna av stadens fasader medan det i gatunivån finns butiker som aktiverar den nya gatubilden. I det södra hörnet av High Road kommer en ny kontorsbyggnad att uppföras, Swan Housing Associations huvudkontor, och skapa ett landmärke på en framträdande plats i planen.

Ett brett utbud av olika bostadstyper kommer att tillhandahållas. På tomtfastigheterna i masterplanen planeras en blandning av lägenheter, radhus, semi- och friliggande hus, för att skapa ett antal olika nya kvarter arrangerade med utsikt mot anlagda och generöst planterade grönytor. De nya samhällena kommer dessutom att stöttas av förstärka lokala faciliteter i form av en ny NHS health centre-byggnad.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.