Masterplan för Brokvarteret i Aarhus. C.F. Møller

Masterplan för Brokvarteret i Aarhus

Rekreativa gröna stadsrum och en mängd olika bostadstyper gör Brokvarteret till ett varierat kvarter med levande gator, där goda förbindelser för cyklister och fotgängare gör staden och naturen lättillgängliga.
 Masterplan för Brokvarteret i Aarhus. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

A. Enggaard A/S

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

75 000 m²

År

2017-2024

Entreprenör

A. Enggaard

Ingenjör

NIRAS

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Brokvarteret är en nytolkning av det klassiska grannskapet med tegelbyggnader där gröna stadsrum dyker upp mellan gårdskvarteren och skapar utrymmen där gemenskap och aktiviteter kan utvecklas. Med en varierad sammansättning av bostadstyper och ett läge mellan Århus centrum och den frodiga naturen mot Brabrandsjön framstår Brokvarteret som ett varierat bostadsområde, där kopplingen till staden och naturen betonas av kvarterets boulevard som är kopplad till naturstigen Brabrandsti. Från boulevarden finns gränder och gator med regnvattenbäddar, som ger stadsrummen rekreativa kvaliteter och bromsar upp trafiken för att underlätta för fotgängare och cyklister.

Mot gatan har byggnaderna en naturlig lutning, vilket säkerställer att gårdskvarteren vetter mot stadsrummet på ett vänligt sätt. Innergårdarna i gårdskvarteren i Brokvarteret är upphöjda en nivå över gatunivån, vilket ger de boende både fler timmars dagsljus på gården och utrymme för cykelparkering under gården. Gårdskvarteren består av lägenheter och radhus, och byggnaderna varierar i uttryck, volymer och höjd med fasader i olika toner av tegel i naturfärger, vilket sammantaget bidrar till upplevelsen av ett klassiskt tegelhuskvarter med en varierad och modern stadsmiljö.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.