Lunakvarteret. C.F. Møller. Photo: Places Studio

Lunakvarteret

Utvecklingsplan som omvandlar Lunakvarteret (Luna district) till flera öppna stadskvarter och förbättra r stadskärnan i Södertälje.
 Lunakvarteret. C.F. Møller. Photo: Places Studio
Fakta

Uppdragsgivare

Telge Fastigheter Södertälje kommun

Adress

Södertälje, Sverige

Omfattning

75 000 m2 BTA

År

2024

Tävling

1:a pris i internationell arkitekttävling. 2024

Ingenjör

Bjerking

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i internationell arkitekttävling. 2024

Omdaningen av Lunakvarteret är ett av de mest omfattande stadsutvecklingsprojekten i Södertäljes stadskärna någonsin. Den övergripande strategi för projektet innefattar en varsam men ändå innovativ kombination av rivning och konstruktion med låg klimatpåverkan. Genom att skapa nya offentliga platser och stråk öppnar Lunakvarteret upp sig mot staden och himlen, samtidigt som det bevarar stadens historiska arv. En nyckelaspekt är att skapa en stadskärna i mänsklig skala, vilket uppnås genom en omsorgsfull byggnadsarkitektur och skapandet av Kulturtorget och Kunskapsplatsen, som förenar olika nivåer av staden och tillgängliggör kvarteret för invånare och besökare.

Den estetiska användningen av material och landskapsarkitektur är genomtänkt och berikar miljön på alla nivåer. Genom att dra nytta av nivåskillnader och skapa grönskande strukturer, som den imponerande Täljetrappan, skapas en visuell attraktion och ett lekfullt inslag som framhäver stadens historiska och naturliga karaktär.

Levande och identitetsstarka miljöer

Projektet fokuserar på att skapa attraktiva och inbjudande platser som främjar stadsliv och trygghet året runt. Genom att integrera olika funktioner och verksamheter, som konst, kultur, lek och innovation, skapas levande och identitetsstarka miljöer. Bioterrassen blir en lysande symbol för ett pulserande stadsliv där himlen blir taket.

CF Møllers vinnande förslag anses övertygande av juryn med sin noggrant genomtänkta belysning, placering av verksamheter och skapandet av inbjudande och sammanbindande arkitektoniska element. Det framstår som en förebild för hur stadsutvecklingsprojekt kan kombinera skönhet, funktionalitet och klimatvänlighet för att skapa en blomstrande och hållbar stadsmiljö.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.