Brekstad. C.F. Møller

Brekstad

Den norska kustorten Brekstad, som ligger på en halvö längst ut i Trondheimsfjorden, har nyligen utsetts till pilotprojekt enligt regeringsinitiativet "Framtidens landsbygd". Initiativet ska stödja hållbar tillväxt på Norges landsbygd och i småorterna. Invånarantalet i kommunen är nu cirka 5 000, men förväntas stiga till cirka 7 000. De flesta nya invånarna beräknas hamna i Brekstad, eftersom det norska försvarets nya jaktflygcentrum ska ligga där. C.F. Møller har arbetat med förslag till utvecklingen av Brekstad.
 Brekstad. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Ørland Kommune

Adress

Brekstad, Norge

Omfattning

200 000 m²

År

2013

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Haugen/Zohar Arkitekter

Landskap

Dronninga landskap

Andra samarbetspartners

Transportøkonomisk Institutt (TØI) Vista Analyse (samhällsanalysföretaget) Erichsen & Horgen (konsultföretaget)

Kommunen har sedan 1990-talet arbetat enligt en vision om att flytta funktioner som rådhus och kulturhus till hamnen. C.F. Møllers förslag till ny huvudplan bygger vidare på den visionen och förstärker Brekstads identitet som kustort. Tanken är att koncentrera stadslivet - med rådhus, kultur, företag och butiker - till området kring färjelägret och torget. Detta gör att invånarna kan gå eller cykla till det mesta i närområdet och sedan använda kollektivtrafik när de vill åka längre, till exempel ta färjan till Trondheim.

Brekstads landskap och kustlinje, med fågelliv som skyddas i enlighet med den internationella Ramsarkonventionen, ska betonas som ortens särdrag och bevaras ända in i stadskärnan. Det kommer att finnas många frodiga grönområden mellan husen samt en hamnpromenad och flera cykelstigar längs kusten. Ortens nya byggnader ska utformas så att de både fångar solen och skyddar mot kalla havsvindar, så att Brekstad i så hög grad som möjligt ska kunna erbjuda lugna och attraktiva utemiljöer.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.